Ձեր անձնական բժշկական ուղեկիցը և 24/7 աջակցությունը Ձեր երեխայի համար

Ինչպե՞ս է noomee-ն օգնում ծնողներին։

noomee-ն գործիք է այն ծնողների համար, ովքեր նպատակ ունեն օգնել իրենց երեխաներին դառնալ ավելի անկախ, սոցիալական և օգնել երեխային օգտագործելով նույն մեթոդները՝ ինչ թերապիստները:

Եթե փնտրու՞մ եք արդյունավետ և նորարար ուղիներ՝ հատուկ կարիքներ ունեցող ձեր երեխայի օրը կազմակերպելու համար, ապա՝

  • noomee-ն օգնում է բարելավել ամենօրյա գործունեության հմտությունները Օրակարգի միջոցով
  • noomee-ն օգնում է սովորել նոր սոցիալական հմտություններ՝ Սոցիալական պատմությունների միջոցով
  • noomee-ն օգնում է հետևել երեխայի գտնվելու վայրը GPS վերահսկման համակարգի միջոցով
  • noomee-ն օգնում է ստանալ տվյալներ երեխայի առաջընթացի կամ խնդիրների մասին։

Հավելվածի բոլոր բաժինները կարող են հարմարեցվել երեխայի կարիքներին։

Վերցրեք վերահսկողությունը Ձեր ձեռքը և ցուցաբերեք նոր մոտեցում Ձեր երեխայի կարիքներին։