Showing 1 Result(s)
occupational-therapy

Ինչո՞ւ է էրգոթերապիան կարևոր աուտիզմ ունեցող երեխաների համար

Կարելի է թվարկել բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես է էրգոթերապիան օգտակար լինում աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ Էրգոթերապիստի աշխատանքն է խթանել, պահպանել և զարգացնել այնպիսի հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են երեխաներին դպրոցական միջավայրում և դրանից դուրս ֆունկցիոնալ լինելու համար։ Ակտիվ մասնակցությունը կյանքում նպաստում է. Կրթվելու, Ինքնագնահատականի, Ինքնավստահության, Ինքնուրույն լինելու, Սոցիալական շփման գործընթացներին։ Էրգոթերապիստներն օգտագործում են համապարփակ մոտեցում թերապիան պլանավորելիս։ …