DOWNLOAD NOW

The tool, that turns special needs into special
abilities by extending a Therapy.

WE ARE AVAILABLE

Download Download

Latest Articles

sensory diet

Ինչպե՞ս կազմակերպել «զգայական դիետա» երեխայի համար

Զգայական համակարգը և դրա արտահայտումը վարքագծում հասկանալուց հետո, անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ մեթոդներ՝ զգայական գործիքներ, երեխային հարմար միջամտություն կառուցելու համար: Զգայական «գործիքների» այս ամբողջությունը հայտնի է նաև որպես «զգայական դիետա»: Դա զգայական ազդակ է, որն առաջանում է օրվա ընթացքում, որպեսզի կարգավորի երեխային և բավարարի նրա զգայական կարիքները: Յուրաքանչյուր զգայական դիետա տարբեր է, քանի որ յուրաքանչյուր …

Read More
sensory integration

Ին՞չ է զգայական ինտեգրացիան

Զգայական ինտեգրացիայի սահմանումը տրվել է Աննա Ջեն Այրեսի կողմից 1970 թվականին՝ որպես «նյարդաբանական գործընթաց, որը կազմակերպում է սեփական մարմնի և շրջակա միջավայրի ընկալումը և հնարավոր է դարձնում մարմինը արդյունավետ օգտագործել շրջապատող միջավայրում»։ Զգայական ինտեգրացիան մարդու այն ունակությունն է, որի շնորհիվ նա կարողանում է ընկալել տարբեր զգայական ազդակներ, վերամշակել այն, հասկանալ և օգտագործել։ Ըստ Այրեսի զգացողություններն …

Read More
occupational-therapy

Ինչո՞ւ է էրգոթերապիան կարևոր աուտիզմ ունեցող երեխաների համար

Կարելի է թվարկել բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես է էրգոթերապիան օգտակար լինում աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ Էրգոթերապիստի աշխատանքն է խթանել, պահպանել և զարգացնել այնպիսի հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են երեխաներին դպրոցական միջավայրում և դրանից դուրս ֆունկցիոնալ լինելու համար։ Ակտիվ մասնակցությունը կյանքում նպաստում է. Կրթվելու, Ինքնագնահատականի, Ինքնավստահության, Ինքնուրույն լինելու, Սոցիալական շփման գործընթացներին։ Էրգոթերապիստներն օգտագործում են համապարփակ մոտեցում թերապիան պլանավորելիս։ …

Read More
See More Posts