sensory diet

Ինչպե՞ս կազմակերպել «զգայական դիետա» երեխայի համար

Զգայական համակարգը և դրա արտահայտումը վարքագծում հասկանալուց հետո, անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ մեթոդներ՝ զգայական գործիքներ, երեխային հարմար միջամտություն կառուցելու համար: Զգայական «գործիքների» այս ամբողջությունը հայտնի է նաև որպես «զգայական դիետա»: Դա զգայական ազդակ է, որն առաջանում է օրվա ընթացքում, որպեսզի կարգավորի երեխային և բավարարի նրա զգայական կարիքները: Յուրաքանչյուր զգայական դիետա տարբեր է, քանի որ յուրաքանչյուր …

sensory integration

Ին՞չ է զգայական ինտեգրացիան

Զգայական ինտեգրացիայի սահմանումը տրվել է Աննա Ջեն Այրեսի կողմից 1970 թվականին՝ որպես «նյարդաբանական գործընթաց, որը կազմակերպում է սեփական մարմնի և շրջակա միջավայրի ընկալումը և հնարավոր է դարձնում մարմինը արդյունավետ օգտագործել շրջապատող միջավայրում»։ Զգայական ինտեգրացիան մարդու այն ունակությունն է, որի շնորհիվ նա կարողանում է ընկալել տարբեր զգայական ազդակներ, վերամշակել այն, հասկանալ և օգտագործել։ Ըստ Այրեսի զգացողություններն …

occupational-therapy

Ինչո՞ւ է էրգոթերապիան կարևոր աուտիզմ ունեցող երեխաների համար

Կարելի է թվարկել բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես է էրգոթերապիան օգտակար լինում աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ Էրգոթերապիստի աշխատանքն է խթանել, պահպանել և զարգացնել այնպիսի հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են երեխաներին դպրոցական միջավայրում և դրանից դուրս ֆունկցիոնալ լինելու համար։ Ակտիվ մասնակցությունը կյանքում նպաստում է. Կրթվելու, Ինքնագնահատականի, Ինքնավստահության, Ինքնուրույն լինելու, Սոցիալական շփման գործընթացներին։ Էրգոթերապիստներն օգտագործում են համապարփակ մոտեցում թերապիան պլանավորելիս։ …

Ինչպե՞ս են հաղթահարում աուտիզմը հայտնի մարդիկ

Ապրիլի 2-ը Աուտիզմի մասին իրազեկման համաշխարհային օրն է (2008թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի որոշման համաձայն): Աուտիզմը նյարդաբանական խանգարում է, որն ազդում է ուղեղի կանոնավոր զարգացման, բնականոն աշխատանքի վրա և խոչընդոտում հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը: Դա հանգեցնում է շփման, բանավոր և ոչ բանավոր հաղորդակցության և կրկնվող վարքագծի տարբեր աստիճանների դժվարությունների: Աուտիզմը հիմնականում ի հայտ է գալիս կյանքի առաջին երեք տարիների …

Ինչպե՞ս են հաղթահարում աուտիզմը հայտնի մարդիկ

Ապրիլի 2-ը Աուտիզմի մասին իրազեկման համաշխարհային օրն է (2008թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի որոշման համաձայն): Աուտիզմը նյարդաբանական խանգարում է, որն ազդում է ուղեղի կանոնավոր զարգացման, բնականոն աշխատանքի վրա և խոչընդոտում հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը: Դա հանգեցնում է շփման, բանավոր և ոչ բանավոր հաղորդակցության և կրկնվող վարքագծի տարբեր աստիճանների դժվարությունների: Աուտիզմը հիմնականում ի հայտ է գալիս կյանքի առաջին երեք տարիների …

music-therapy

Երաժշտական թերապիա

Երաժշտական թերապիան կարող է օգտագործվել ցանկացած տարիքի ու ցանկացած կարողությունների մարդկանց համար։ Նախկինում երաժշտությունը տարբեր հասարակություններում օգտագործվել է ի նպաստ հուզական, ճանաչողական և սոցիալական հմտությունների զարգացման։ Երաժշտականն թերապիան կարող է նպաստել առողջական համակարգի խթանմանը՝ սթրեսների կառավարման, հիշողության լավացման և հաղորդակցման բարելավման միջոցով:  2004 թվականին Երաժշտական թերապիա ամսագրի հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ աուտիզմ ունեցող երեխաների …

music-therapy

Երաժշտական թերապիա

Երաժշտական թերապիան կարող է օգտագործվել ցանկացած տարիքի ու ցանկացած կարողությունների մարդկանց համար։ Նախկինում երաժշտությունը տարբեր հասարակություններում օգտագործվել է ի նպաստ հուզական, ճանաչողական և սոցիալական հմտությունների զարգացման։ Երաժշտական թերապիան կարող է նպաստել առողջական համակարգի խթանմանը՝ սթրեսների կառավարման, հիշողության լավացման և հաղորդակցման բարելավման միջոցով: 2004 թվականին Երաժշտական թերապիա ամսագրի հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ աուտիզմ ունեցող երեխաների …